Pressiteated

KOKAIIN, AMFETAMIINID, ECSTASY JA KANEP: VIIMASED SUUNDUMUSED

Kokaiin on paljude noorte eurooplaste jaoks muutumas eelistatuimaks stimulandiks

(24.11.2005, LISSABON)

Kokaiin on muutunud Euroopa üldises uimastipildis oluliseks elemendiks, teatab EL narkoseire keskus (EMCDDA) täna Brüsselis avaldatud 2005. aasta aruandes uimastiprobleemide olukorrast Euroopas. Kokaiiniga kaubitsemise ja selle tarbimise näitajad viitavad viimasel ajal ülekaalukalt selle uimasti sisseveo ja tarbimise kasvule, ühtlasi on märgata kokaiiniga seotud terviseprobleemide laiemat levikut.

EMCDDA hinnangul on ligikaudu 9 miljonit eurooplast (3% täisealisest elanikkonnast) vähemalt korra kokaiini proovinud. 3–3,5 miljonit (1% täisealisest elanikkonnast) on kokaiini tarbinud viimase aasta jooksul, samas kui ligikaudu 1,5 miljonit (0,5% täisealisest elanikkonnast), keda võib liigitada praeguste tarbijate hulka, on kokaiini kasutanud viimase kuu jooksul. Kokaiini tarbimine on peamiselt levinud noorte täisealiste (15–34-aastaste), eriti noorte meeste ning linnaelanike seas.

Kokaiini tarbimine varieerub riigiti olulisel määral, kusjuures riigisiseste aruannete põhjal on elu jooksul kokaiini proovinud 1–11,6% noortest eurooplastest ja 0,2–4,6% on seda tarbinud viimase 12 kuu jooksul.

Pressiteade PDF-failina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressiteade Wordi dokumendina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muud asjassepuutuvad lingid

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

NAKKUSHAIGUSED, PROBLEEMNE UIMASTITARBIMINE JA NARKOOTIKUMIDEGA SEOTUD SURMAD

Uute AIDSi juhtude puhul on heteroseksuaalne ülekanne muutunud sagedasemaks nakatumisteeks kui narkootikumide süstimine

(24.11.2005 LISSABON)

EL-i Narkoseire Keskus (EMCDDA) räägib oma täna Brüsselis avaldatavas 2005. aasta aruandes uimastiprobleemidest Euroopas, et uute AIDSi juhtude puhul on nüüdseks saanud kõige levinumaks nakatumisteeks heteroseksuaalsed kontaktid, mis edestavad nakatumist narkootikumide süstimise tagajärjel. Kui kuni 2001. aastani oli EL-is enamuse uute HIVi juhtude põhjustajaks narkootikumide süstimine, siis uusimad andmed näitavad, et praegu on kõige sagedasemaks nakatumisteeks hetero-seksuaalne ülekanne (1).

EMCDDA (2) sõnul on seejuures oluline tegur tugevatoimelise retroviirusevastase ravi (HAART)* paranenud kättesaadavus HIV-positiivsetele süstivatele narkomaanidele. Suuremas osas Lääne-Euroopast on HAART nüüd kättesaadav enam kui 75%-le seda vajavatest patsientidest, ehkki Balti riikides on kättesaadavus endiselt halb. Näiteks Lätis on AIDSi juhtude arv HIVi nakatunud süstivate narkomaanide hulgas viimastel aastatel märgatavalt suurenenud, mis viitab vajadusele parandada juurdepääsu HAARTile (3).

Pressiteade PDF-failina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressiteade Wordi dokumendina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muud asjassepuutuvad lingid

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

Üle poole miljoni eurooplase saab nüüd asendusravi

Opiaadisõltlastele mõeldud teenuste hulk kasvab, kuid nende kättesaadavus on siiski ebaühtlane

(24.11.2005 LISSABON)

Euroopas on praegu asendusravi programmidesse kaasatud rohkem kui pool miljonit klienti, ütles EL narkoseire keskus (EMCDDA) täna oma Brüsselis välja antud 2005. aasta. aruandes Uimastiprobleemide olukord Euroopas.

Läbides viimase kümne aasta jooksul seitsmekordse kasvu, saavad agentuuri andmetel 530 000 klienti 28 riigis (EL 25 riiki, Norra, Bulgaaria ja Rumeenia) asendusravi kas eriarsti ravikeskustes või üldarstide juures. Hinnanguliselt saab umbes veerandi ja poole vahel Euroopa opiaadisõltlastest asendusravi.

Pressiteade PDF-failina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressiteade Wordi dokumendina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muud asjassepuutuvad lingid

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

UUED ARENGUD UIMASTIPOLIITIKAS JA SEADUSANDLUSES

Uimastitarbimise mõju ühiskonnale tekitab üha rohkem muret

(24.11.2005 LISSABON)

„Paljudes Euroopa riikides tekitab üha rohkem muret uimastitarbimise laiem mõju ühiskonnale, kus me elame,“ ütles ELi narkoseire keskus (EMCDDA) täna oma 2005. aasta aruandes uimastiprobleemide olukorra Euroopas.

Eriülevaates uimastitega seotud korrarikkumistest juhib EMCDDA tähelepanu uimastikontrolli poliitika uuele suundumusele keskenduda mitte üksnes ebaseaduslike uimastite tarbimise vähendamisele, vaid ka uimastitega seotud käitumisele, mis avaldab negatiivset mõju ühiskonnale tervikuna.

”Enamikus ELi liikmesriikides, kandidaatriikides ja Norras esineb juba ammu käitumist, olukordi ja tegevusi, mida seostatakse uimastitega seotud korrarikkumistega, ja need ei ole uued nähtused,” ütleb keskus. ”Uus on aga mõne riigi poliitikategijate süvenev suundumus koondada need ühtseks probleemistikuks, mida käsitleda siseriikliku uimastistrateegia raames.”

Pressiteade PDF-failina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressiteade Wordi dokumendina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

2005. AASTA ARUANNE: TÄHELEPANU ALL ON KURITEGEVUS JA VANGLAD

Enamik Euroopa Liidu riike teatab narkootikumidega seotud õigusrikkumiste kasvust

(24.11.2005 LISSABON)

Enamikus Euroopa Liidu 25-st liikmesriigist ja Norrast on teatatud narkootikumidega seotud õigusrikkumiste arvu kasvust 1990. aastate teisel poolel, märgib Euroopa Liidu narkoseire keskus (EMCDDA) täna oma Brüsselis avaldatud 2005. a. aruandes uimastiprobleemide olukorrast Euroopas (1).

Aruandes märgitakse, et 20-s riigis aastail 1998–2003 ilmnenud tõusutrend on eriti märgatav Eestis ja Poolas, kus teatati vastavalt ligikaudu kümne- ja kolmekordsest narkootikumidega seotud õigusrikkumiste arvu kasvust (2). Mõnes riigis, näiteks Belgias, Hispaanias, Itaalias, Maltal, Austrias ja Sloveenias selliste õigusrikkumiste arv 2003. aastal siiski vähenes.

Pressiteade PDF-failina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressiteade Wordi dokumendina

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muud asjassepuutuvad lingid

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003