Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa teabevõrgu riikide teabekeskuste aruanded

Igal aastal esitavad Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrgu (Reitox) teabekeskused riikides EMCDDA-le aruande uimastitealasest olukorrast nendes riikides. Need aruanded on teiste hulgas EMSDDA-le hindamatuks allikaks oma aastaaruande koostamisel.