Andmeelemendid kategooriate kaupa

Joonised  |  Lahtrid  |  Tabelid

Joonised


Joonis 1: Kanepi tarbimine elu jooksul, viimase aasta ja viimase kuu jooksul 15–16aastaste kooliõpilaste hulgas 2003. aastal

Joonis 2: Uimastiennetusmeetmete areng koolides

Joonis 3: Kanepi praegune (viimase kuu jooksul) tarbimine noorte täisealiste (15–24aastased) hulgas siseriiklike uuringute kohaselt

Joonis 4: Suundumused kanepi hiljutises (viimase aasta jooksul) tarbimises noorte täisealiste (15–34aastased) hulgas siseriiklike uuringute kohaselt (1)

Joonis 5: Kanepi elu jooksul tarbimine 15–16aastaste kooliõpilaste hulgas 1995., 1999. ja 2003. aasta ESPADi uuringute kohaselt

Joonis 6: Amfetamiinide hiljutine (viimase aasta jooksul) tarbimine valitud vanuserühmades (15–34 ja 15–24 aastat) noorte täisealiste hulgas rahvastiku-uuringute kohaselt

Joonis 7: Ecstasy elu jooksul ja hiljutine (viimase aasta jooksul) tarbimine valitud vanuserühmades (15–34 ja 15–24 aastat) noorte täisealiste hulgas rahvastiku-uuringute kohaselt

Joonis 8: Suundumused amfetamiinide hiljutises (viimase aasta jooksul) tarbimises noorte täisealiste (15–34aastased) hulgas rahvastiku-uuringute kohaselt (1)

Joonis 9: Suundumused ecstasy hiljutises (viimase aasta jooksul) tarbimises noorte täisealiste (15–34aastased) hulgas rahvastiku-uuringute kohaselt (1)

Joonis 10: Kokaiini hiljutine (viimase aasta jooksul) tarbimine kõigi noorte täisealiste ja noorte meeste hulgas siseriiklike uuringute kohaselt

Joonis 11: Suundumused kokaiini hiljutises (viimase aasta jooksul) tarbimises noorte täisealiste (15–34aastased) hulgas rahvastiku-uuringute kohaselt (1)

Joonis 12: Hinnanguline probleemne uimastitarbimine ajavahemikus 1999–2003 (1000 elaniku kohta vanuses 15–64 aastat)

Joonis 13: Probleemse uimastitarbimise hinnanguline levimus riiklikul ja kohalikul tasandil ajavahemikus 1999–2003 (1000 elaniku kohta vanuses 15–64 aastat)

Joonis 14: Ambulatoorset ravi saavate opiaate süstivate uute klientide osakaal opiaate süstivate uute klientide koguarvust riikide kaupa 2003. aastal

Joonis 15: AIDSi juhtumite arv ELis nakkusrühma ja diagnoosimisaasta (1987–2003) kaupa kohandatuna vastavalt aruandlusega seotud viivitusele

Joonis 16: C‑hepatiidi viiruse hinnanguline levimus süstivate uimastitarbijate hulgas riiklikul ja kohalikul tasandil 2002.–2003. aastal

Joonis 17: Teavitatud C-hepatiidi juhtude arv ja süstivate uimastitarbijate osakaal 1992.–2003. aastal

Joonis 18: Nõela- ja süstlaprogrammide käivitamine 24 ELi riigis, Norras ja Bulgaarias

Joonis 19: Suundumused uimastitega seotud äkksurmade ohvrite keskmises vanuses mõnes EL-15 liikmesriigis ajavahemikul 1990–2001/03

Joonis 20: Üldsuundumused uimastitega seotud äkksurmade esinemisel EL-15 liikmesriikides ja suundumused uimastitega seotud surmade alla 25aastaste ohvrite osakaalus ajavahemikul 1990–2003

Joonis 21: Üldsuundumused uimastitega seotud äkksurmade esinemisel uutes liikmesriikides ja kandidaatriikides ning suundumused alla 25aastaste ohvrite osakaalus ajavahemikul 1996–2003

Joonis 22: Süstivate uimastitarbijate hulgas diagnoositud uute HIV-nakkusjuhtude arv valitud ELi riikides, Venemaal ja Ukrainas teavitamise aasta kaupa

Joonis 23: Kanepi hiljutine (viimase aasta jooksul) tarbimine noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased) elu ja viimase aasta jooksul ELis ja Ameerika Ühendriikides

Joonis 24: Ecstasy hiljutine (viimase aasta jooksul) tarbimine noorte täiskasvanute hulgas (15–34aastased) elu ja viimase aasta jooksul ELis ja Ameerika Ühendriikides

Joonis 25: Kokaiini hiljutine (viimase aasta jooksul) tarbimine noorte täiskasvanute hulgas (15-34aastased) elu ja viimase aasta jooksul ELis ja Ameerika Ühendriikides