Andmekogu

Käesolev andmekogu on koostatud, et võimaldada tutvuda 2005. aasta aruandes kasutatud andmete, arvude ja allikatega.