Tänuavaldus

Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus tänab käesoleva aruande koostamisel osutatud abi eest: