Konfiskeerimised ja turuinfo (98)

Tootmine ja kaubandus  |  Konfiskeerimised  |  Hind ja puhtus

Tootmine ja kaubandus

Kolumbia on suurim ebaseadusliku kokapõõsa päritoluriik maailmas, järgnevad Peruu ja Boliivia. Maailma arvestuslik kokaiinitoodang 2003. aastal oli 655 tonni, millest 67% toodeti Kolumbias, 24% Peruus ja 9% Boliivias (CND, 2005). Enamik Euroopas konfiskeeritud kokaiinist tuli otse Lõuna-Ameerikast (Kolumbiast) või läbi Kesk-Ameerika ja Kariibi mere riikide. 2003. aastal olid Brasiilia, Venetsuela ja Costa Rica ELi imporditud kokaiini peamised transiitriigid, nende kõrval Argentina, Costa Rica ja Curaçao (Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa teabevõrgu riikide teabekeskuste aruanded, 2004; CND, 2005). Teisteks transiidipiirkondadeks olid Lõuna- ja Lääne-Aafrika (INCB, 2005). Peamisteks piiriületuskohtadeks Euroopa Liidus jäid Hispaania, Madalmaad ja Portugal (Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa teabevõrgu riikide teabekeskuste aruanded, 2004; CND, 2005; INCB, 2005).


(98) Vaata „Konfiskeerimiste ja turuinfo tõlgendamine”.