Probleemse kokaiinitarbimise ravi

Probleemsete kokaiinitarbijate jaoks ei ole olemas nii hästi korraldatud ja laialt levinud farmakoloogilist ravi kui probleemsete opiaaditarbijate jaoks. Mõnikord määratakse kokaiinitarbijatele ravimeid probleemide süsteemseks leevenduseks, kuid need on tavaliselt lühiajalise mõjuga ja suunatud kokaiinitarbimisega kaasnevate probleemide, näiteks ärevus- ja unehäirete leevendamisele. Pikemaajalisi ravivõimalusi kokaiinitarbijatele pakutakse tavaliselt üldise uimastiravi raames. Siiski on probleemsetele kokaiinitarbijatele mõeldud ravivõimalusi vähe (Haasen, 2003). Selles osas on oodata muutusi, sest mõnes riigis on hakatud looma probleemsete kokaiinitarbijate jaoks uusi ravivõimalusi, näiteks töötatakse Inglismaal välja eriteenuseid crackitarbijate jaoks (NTA, 2003).

Suurem osa teaduslikust kirjandusest kokaiiniprobleemide kohta põhineb Ameerika uuringutel ja ei pruugi olla kooskõlas Euroopa kontekstiga. Kahjuks ei teostata probleemse kokaiinitarbimise ravi hindamist ELis kuigi laialt, osaliselt seetõttu, et varem puutusid raviteenistused kokaiiniprobleemidega suhteliselt harva kokku. Ühes Euroopa süstemaatilises ülevaates kokaiiniravi alase kirjanduse kohta (Rigter et al., 2004) märgiti, et probleemsete kokaiinitarbijate ravivalmidus on üldiselt madal ja tagasilanguse määr kõrge. On olemas mõningaid tõendeid selle kohta, et psühhoteraapia võib aidata tarbimist vähendada, kuid kindlaid tõendeid akupunktuuri efektiivsuse kohta kokaiiniprobleemide ravimisel ei leitud. Nende järelduste käsitlemisel tuleb siiski meeles pidada, et puuduvad selged Euroopa kogemustel põhinevad juhised terapeutiliseks sekkumises selles valdkonnas. Näiteks ei ole selge isegi see, kas spetsiifilised, kokaiinitarbijatele suunatud sekkumismeetmed on efektiivsemad kui probleemsete kokaiinitarbijate kaasamine üldisesse, mittespetsiifilisse uimastiravisse. Samuti pole teada, kas probleemsete kokaiinitarbijate jaoks on võimalik välja töötada farmakoloogiline ravi, mis võiks edaspidi olla „standardne raviviis”, nii nagu metadooni- ja buprenorfiiniravi on standardne raviviis probleemsetele opiaaditarbijatele. Tuleb märkida, et opiaatide ja stimulantide, nagu näiteks kokaiini, toimemehhanism organismis on olulisel määral erinev, järelikult on tõenäoliselt ka nende uimastiprobleemide ravivõimalused teistlaadsed. Praegu tehakse USAs huvitavaid uurimusi sekkumismeetmete väljaarendamiseks, mis ajutiselt blokeeriksid kokaiini mõju selle tarbijale, ning on huvitav näha, kas selle töö tulemusena võetakse tulevikus kasutusel uued ravivõimalused.