Aastaaruanne 2005: uimastiprobleemide olukord Euroopas


Trükiversioon

Trükiversioonid eri keeltes on PDF failidena saadaval allalaadimiseks.


Tere tulemast tutvuma ELi narkootikumide ameti 2005. aasta aastaaruandega.

Kokkuvõte põhijäreldustest on esitatud kolmes pressiteates.

2005. aasta lühiülevaade ja põhifaktid on ära toodud PowerPoint presentatsioonis.

Millest alustada:


Käesolev aastaaruanne on koostatud teabe põhjal, mis on EMCDDA-le esitatud Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide ja Norra (osaleb järelevalvekeskuse töös alates 2001. aastast) riiklike aruannetena. Käesolevas aastaaruandes on kasutatud 2003. aasta (või viimase aasta, mille kohta andmed olid kättesaadavad) statistilisi andmeid.

Avaldamiskuupäev: neljapäev, 24. november 2005, kell 10.00 (Kesk-Euroopa aeg).