Μεταφορτώσεις

Έντυπη έκδοση

Επιλέξετε κατωτέρω για να μεταφορτώσετε ένα αρχείο pdf της ετήσιας έκθεσης 2005.

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

PowerPoint

Τα κύρια σημεία και τα κύρια στοιχεία για το 2005 παρουσιάζονται σε μορφή PowerPoint.

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO