Εθνικές εκθέσεις δικτύου Reitox

Κάθε χρόνο τα εθνικά εστιακά σημεία Reitox παρέχουν στο ΕΚΠΝΤ έκθεση για την κατάσταση των ναρκωτικών στις χώρες τους. Οι εκθέσεις αυτές είναι μια πολύτιμη πηγή για το ΕΚΠΝΤ, μεταξύ άλλων, για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης.