Πλαίσια


Πλαίσιο 1: Θέσπιση ενός βιώσιμου συστήματος παρακολούθησης της υγείας

Πλαίσιο 2: Όχληση του κοινού συνδεόμενη με τα ναρκωτικά: τάσεις στην πολιτική και μέτρα, στην Ετήσια έκθεση του ΕΚΠΝΤ για το 2005: επιλεγμένα θέματα

Πλαίσιο 3: To ευρωπαϊκό πρόγραμμα ερευνών στον μαθητικό πληθυσμό σχετικά με το αλκοόλ και τα άλλα ναρκωτικά (ESPAD): ένας πολύτιμος πόρος για την κατανόηση των τάσεων της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ από τους νέους

Πλαίσιο 4: Εκτίμηση της χρήσης ναρκωτικών στον πληθυσμό

Πλαίσιο 5: Δείκτης αίτησης θεραπείας

Πλαίσιο 6: Ερμηνεία των κατασχέσεων και των σχετικών με την αγορά στοιχείων

Πλαίσιο 7: Ο ιός HIV και το AIDS στην ανατολική Ευρώπη

Πλαίσιο 8: Yψηλής δραστικότητας αντιρετροϊκή θεραπεία στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ

Πλαίσιο 9: Διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες

Πλαίσιο 10: Βουπρενορφίνη: θεραπεία, κατάχρηση και πρακτικές συνταγογράφησης, στην Ετήσια έκθεση του ΕΚΠΝΤ για το 2005: επιλεγμένα θέματα

Πλαίσιο 11: Χρήση ναρκωτικών και εγκληματικότητα: μερικά στοιχεία

Πλαίσιο 12: Εναλλακτικές λύσεις αντί της φυλάκισης: στόχευση των προβληματικών χρηστών ναρκωτικών που παραβιάζουν τον νόμο στην ΕΕ, στην Ετήσια έκθεση του ΕΚΠΝΤ για το 2005: επιλεγμένα θέματα