Στοιχεία δεδομένων κατά κατηγορία

Διαγράμματα  |  Πλαίσια  |  Πίνακες

Διαγράμματα


Διάγραμμα 1: Επικράτηση της χρήσης κάνναβης σε όλη τη ζωή, κατά το τελευταίο έτος και κατά τον τελευταίο μήνα στους 15χρονους και 16χρονους μαθητές το 2003

Διάγραμμα 2: Ανάπτυξη σχολικών πολιτικών

Διάγραμμα 3: Τρέχουσα χρήση (κατά τον περασμένο μήνα) κάνναβης στους νεαρούς ενηλίκους (ηλικίας 15–24 ετών), όπως μετρήθηκε από εθνικές έρευνες

Διάγραμμα 4: Τάσεις της πρόσφατης χρήσης (κατά το περασμένο έτος) κάνναβης στους νεαρούς ενηλίκους (ηλικίας 15–34 ετών), όπως μετρήθηκαν από εθνικές έρευνες (1)

Διάγραμμα 5: Επικράτηση της χρήσης κάνναβης σε όλη τη ζωή στους 15χρονους και 16χρονους μαθητές, όπως αναφέρεται στις έρευνες του ESPAD που διενεργήθηκαν το 1995, το 1999 και το 2003

Διάγραμμα 6: Πρόσφατη χρήση (κατά το περασμένο έτος) αμφεταμινών στους νεαρούς ενηλίκους σε επιλεγμένες ηλικίες, 15–34 και 15–24 ετών, όπως μετρήθηκε από εθνικές έρευνες

Διάγραμμα 7: Πρόσφατη χρήση (κατά το περασμένο έτος) έκστασης στους νεαρούς ενηλίκους σε επιλεγμένες ηλικίες, 15–34 και 15–24 ετών, όπως μετρήθηκε από εθνικές έρευνες

Διάγραμμα 8: Τάσεις της πρόσφατης χρήσης (κατά το περασμένο έτος) αμφεταμινών στους νεαρούς ενηλίκους (ηλικίας 15–34 ετών), όπως μετρήθηκαν από εθνικές έρευνες (1)

Διάγραμμα 9: Τάσεις της πρόσφατης χρήσης (κατά το περασμένο έτος) έκστασης στους νεαρούς ενηλίκους (ηλικίας 15–34 ετών), όπως μετρήθηκαν από εθνικές έρευνες (1)

Διάγραμμα 10: Πρόσφατη χρήση (κατά το περασμένο έτος) κοκαΐνης στο σύνολο των νεαρών ενηλίκων και στους νεαρούς άνδρες, όπως μετρήθηκε από εθνικές έρευνες

Διάγραμμα 11: Τάσεις της πρόσφατης χρήσης (κατά το περασμένο έτος) κοκαΐνης στους νεαρούς ενηλίκους (ηλικίας 15–34 ετών), όπως μετρήθηκαν από εθνικές έρευνες (1)

Διάγραμμα 12: Εθνικές και τοπικές εκτιμήσεις της επικράτησης της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών για το διάστημα1999–2003 (ανά 1 000 άτομα ηλικίας 15–64 ετών)

Διάγραμμα 13: Εθνικές και τοπικές εκτιμήσεις της επικράτησης της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών για το διάστημα 1999–2003 (ανά 1 000 άτομα ηλικίας 15–64 ετών)

Διάγραμμα 14: Νέες αιτήσεις για θεραπεία εξωτερικής παραμονής χρηστών ενέσιμων οπιούχων επί του συνολικού αριθμού νέων αιτήσεων θεραπείας για απεξάρτηση από τα οπιούχα ανά χώρα για το 2003

Διάγραμμα 15: Κρούσματα AIDS ανά ομάδα μετάδοσης και έτος διάγνωσης (1987–2003) αναπροσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με καθυστέρηση, ΕΕ

Διάγραμμα 16: Εθνικές και τοπικές εκτιμήσεις επιπολασμού HCV στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών για το διάστημα 2002–2003

Διάγραμμα 17: Γνωστοποιηθείσες περιπτώσεις ηπατίτιδας C, ποσοστό περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ως ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, 1992–2003

Διάγραμμα 18: Θέσπιση προγραμμάτων ανταλλαγής βελόνων και συρίγγων σε 24 χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και τη Βουλγαρία

Διάγραμμα 19: Τάσεις της μέσης ηλικίας των θυμάτων αιφνίδιων θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά σε ορισμένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, 1990–2001/03

Διάγραμμα 20: Συνολική τάση των αιφνίδιων θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά στα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 και τάση του ποσοστού των θυμάτων θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά ηλικίας κάτω των 25 ετών, 1990–2003

Διάγραμμα 21: Συνολική τάση των αιφνίδιων θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά στα νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες και τάση του ποσοστού των θυμάτων ηλικίας κάτω των 25 ετών, 1996–2003

Διάγραμμα 22: Νέες διαγνώσεις μόλυνσης από τον ιό HIV σε χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, στη Ρωσία και την Ουκρανία, ανά έτος αναφοράς

Διάγραμμα 23: Πρόσφατη χρήση κάνναβης (προηγούμενο έτος) στους νεαρούς ενηλίκους (15–34 ετών) στην ΕΕ και τις ΗΠΑ

Διάγραμμα 24: Πρόσφατη χρήση έκστασης (προηγούμενο έτος) στους νεαρούς ενηλίκους (15–34 ετών) στην ΕΕ και τις ΗΠΑ

Διάγραμμα 25: Πρόσφατη χρήση κοκαΐνης (προηγούμενο έτος) στους νεαρούς ενηλίκους (15–34 ετών) στην ΕΕ και τις ΗΠΑ