Βιβλιοθήκη δεδομένων

Η παρούσα βιβλιοθήκη δεδομένων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την προσφυγή σας στα δεδομένα, τα διαγράμματα και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης 2005.