Αναγκαιότητα εξειδικευμένης πρόληψης

Η εξειδικευμένη πρόληψη επικεντρώνεται σε άτομα στα οποία θεωρείται ότι συντρέχουν παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, για παράδειγμα διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερδραστηριότητα (ADHD). Ωστόσο, μέτρα πρόληψης των ναρκωτικών για νέους με ADHD αναφέρονται μόνον στη Γερμανία και στη Σουηδία. Στη Γερμανία, οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τον επιπολασμό της ADHD υποδηλώνουν ότι ποσοστό 2 έως 6 % των ατόμων ηλικίας 6 έως 18 ετών πάσχουν από τη διαταραχή αυτή, καθιστώντας την τήν πιο συνηθισμένη χρόνια κλινική εκδήλωση στα παιδιά και τους νέους. Στη Σουηδία, η προληπτική στρατηγική για τα παιδιά αυτά περιλαμβάνει γνωστική και κοινωνική κατάρτιση, και οι μεθοδολογίες διαδίδονται μέσω της κατάρτισης επαγγελματιών του τομέα της πρόληψης. Καθώς σχεδόν όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας λαμβάνουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και τα περισσότερα παρακολουθούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η πλειονότητα των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο θα μπορούσε να εντοπισθεί μέσω συστηματικών εξετάσεων και επακόλουθων εξατομικευμένων παρεμβάσεων.

Το σχέδιο δράσης της Ιταλίας δίνει μεγάλη έμφαση στις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και στα σοβαρά συμπεριφορικά προβλήματα σε παιδιά και εφήβους, τα οποία συνιστούν ενδείξεις πιθανής μελλοντικής χρήσης και κατάχρησης ναρκωτικών εάν αγνοηθούν σε πρώιμο στάδιο. Στα εντοπισθέντα προβλήματα συγκαταλέγονται συμπεριφορικά προβλήματα· υπερδραστηριότητα και ελλειμματική προσοχή· άγχος συνοδευόμενο από διαταραχές της διάθεσης· βουλιμία και ψυχογενής παχυσαρκία· διαταραχές της προσωπικότητας· προβλήματα διαπροσωπικής επικοινωνίας· μετατραυματικές αγχώδεις διαταραχές· και κρίσεις πανικού. Ως απάντηση στα προβλήματα αυτά προβλέπονται προσεγγίσεις τόσο καθολικής όσο και επικεντρωμένης πρόληψης.