Ετήσια έκθεση 2005: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη


Έντυπη έκδοση

Σε μορφή PDF θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των έντυπων εκδόσεων στις διάφορες γλώσσες. Είναι διαθέσιμα από το τμήμα μεταφορτώσεων.


Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της ετήσιας έκθεσης 2005 του Οργανισμού της ΕΕ για τα ναρκωτικά.

Έξι δελτία Τύπου συνοψίζουν τα κυριότερα πορίσματα.

Τα κύρια σημεία και τα κύρια στοιχεία για το 2005 παρουσιάζονται σε μορφή PowerPoint.

Από πού να αρχίσετε:


Η ετήσια έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχουν στο ΕΚΠΝΤ τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι υποψήφιες χώρες και η Νορβηγία (η οποία συμμετέχει στο έργο του ΕΚΠΝΤ από το 2001) μέσω των εθνικών εκθέσεων που εκπονούν. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν αφορούν το έτος 2003 (ή το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).

Ημερομηνία παρουσίασης: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2005, 10.00 (ΩΚΕ).