Πίνακας 1: Νέες εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Χώρα

Τίτλος

Χρονοδιάγραμμα ή ημερομηνία έγκρισης

Στόχοι

Ποσοτικοποιήσιμοι στόχοι

Δείκτες επιδόσεων

Ευθύνη υλοποίησης

Προϋπολογισμός υλοποίησης

Εσθονία

Εθνική στρατηγική για την πρόληψη της εξάρτησης από τα ναρκωτικά

2004–12

μ.δ.

μ.δ.

Εσθονία

Σχέδιο δράσης της στρατηγικής προσανατολισμένο σε στόχους

2004–08

Γαλλία

Σχέδιο δράσης κατά των παράνομων ναρκωτικών, του καπνού και του αλκοόλ

2004–08

μ.δ.

Κύπρος

Εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών

2004–08

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ.

√ (3)

Λιθουανία (1)

Στρατηγική εθνικού προγράμματος για την πρόληψη της τοξικομανίας

2004–08

μ.δ.

Λουξεμβούργο

Στρατηγική και σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας

2005–09

√ (2)

Σλοβενία (1)

Ψήφισμα σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα στον τομέα των ναρκωτικών

2004–09

μ.δ.

μ.δ.

Φινλανδία

Σχέδιο δράσης για την πολιτική στον τομέα των ναρκωτικών

2004–07

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ.

μ.δ. μη διαθέσιμα στοιχεία

(1) Στοιχεία παρασχεθέντα από το προσωπικό των εθνικών εστιακών σημείων.

(2)  Στη στρατηγική του Λουξεμβούργου δεν περιλαμβάνονται ποσοτικοποιήσιμοι στόχοι για τη μείωση της προσφοράς.

(3) Στη στρατηγική της Κύπρου αναφέρεται ότι, για την εκπλήρωση του στόχου της στρατηγικής, θα διατεθούν οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι – δεν προσδιορίζονται αριθμητικά στοιχεία στο κείμενο.

Φίλτρο δεδομένων | tab01-el.xml