Pressemeddelelser

KOKAIN, AMFETAMIN, ECSTASY OG CANNABIS: DE SENESTE TENDENSER

Kokain på vej til at blive mange unge europæeres foretrukne stimulerende stof

(24.11.2005 LISSABON)

Kokain er blevet et centralt element i det europæiske narkotikabillede, rapporterer EU's Narkotika-agentur (EONN) i sin Årsberetning om narkotikasituationen i Europa for 2005, som blev præsenteret i Bruxelles i dag. Indikatorer for handel med og brug af kokain peger nu i overvældende grad i retning af en stigning i importen og brugen af dette stof, og der er konstateret en forøgelse af antallet af kokainrelaterede sundhedsproblemer.

EONN anslår, at omkring 9 mio. europæere (3% af alle voksne) har prøvet at tage kokain. Mellem 3 og 3,5 mio. (1% af alle voksne) har sandsynligvis prøvet dette stof inden for det seneste år, mens omkring 1,5 mio. (0,5% af alle voksne) er klassificeret som aktuelle brugere, hvilket vil sige, at de har indtaget stoffet inden for den seneste måned. Brugen er navnlig koncentreret blandt de unge voksne (15–34 år), især i byområder og blandt unge mænd.

Kokainbrugen varierer betydeligt fra land til land. De fleste nationale undersøgelser anslår således, at mellem 1 og 11,6% af alle unge europæere har prøvet stoffet, og at mellem 0,2 og 4,6% har indtaget det inden for de sidste 12 måneder.

Pressemeddelelser i pdf-format

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemeddelelser som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante link

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

SMITSOMME SYGDOMME, PROBLEMATISK STOFBRUG OG NARKOTIKARELATEREDE DØDSFALD

Heteroseksuel smitteoverførsel overhaler intravenøs stofbrug som kanal for nye aids-tilfælde

(24.11.2005 LISSABON)

Heteroseksuelle kontakter har nu overhalet intravenøs stofbrug som den mest almindelige smittekanal for nye aids-tilfælde, advarer EU's Narkotika-agentur (EONN) i dag i sin Årsberetning 2005 om narkotikasituationen i Europa, som er lanceret i Bruxelles. Mens de fleste nye aids-tilfælde i EU indtil 2001 kunne tilskrives intravenøs stofbrug, fremgår det af de seneste tal, at heteroseksuel smitteoverførsel nu tegner sig for det største antal (1).

En vigtig medvirkende årsag er ifølge EONN (2), at hiv-positive intravenøse stofbrugere har fået bedre adgang til højaktiv antiretroviral behandling (HAART)*. Over 75% af de personer, der har behov for behandling, har nu adgang til HAART i størstedelen af Vesteuropa, mens adgangen hertil fortsat er ringe i de baltiske lande. I f.eks. Letland er antallet af aids-tilfælde blandt intravenøse stofbrugere, der allerede er smittet med hiv, steget betydeligt i de senere år, hvilket tyder på et behov for at forbedre adgangen til HAART (3).

Pressemeddelelser i pdf-format

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemeddelelser som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante link

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

OVER EN HALV MILLION EUROPÆERE ER NU I SUBSTITUTIONSBEHANDLING

Stor stigning i tilbuddene om behandling for opiatafhængighed, men fordelingen er stadig ulige

(24.11.2005, LISSABON)

Det samlede antal klienter, der modtager substitutionsbehandling i Europa, har nu passeret den halve million, siger EU’s narkotikaagentur (EONN) i dag i sin Årsberetning om narkotikasituationen i Den Europæiske Union for 2005, som fremlægges i Bruxelles.

Efter en syvdobbelt stigning i løbet af de sidste 10 år, siger agenturet, at mindst 530 000 klienter nu modtager substitutionsbehandling i 28 lande (EU-25, Norge, Bulgarien og Rumænien), enten gennem specialiserede behandlingscentre eller alment praktiserende læger. Og det anslås, at et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af dem med opiatproblemer i Europa nu kan modtage denne form for behandling.

Pressemeddelelser i pdf-format

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemeddelelser som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante link

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

DEN SENESTE UDVIKLING INDEN FOR NARKOTIKAPOLITIK OG -LOVGIVNING

Stigende bekymring over konsekvenserne af stofbrug for vore samfund

(24.11.2005 LISSABON)

I mange europæiske lande er der en stigende bekymring over de videre konsekvenser af stofbrug for de samfund, vi bor i, udtaler EU's Narkotika-agentur (EONN) i dag i sin Årsberetning om narkotikasituationen i Europa for 2005.

I forbindelse med en særlig gennemgang af spørgsmålet om narkotikarelateret forstyrrelse af den offentlige orden peger EONN på en ny tendens til, at politikkerne for bekæmpelse af narkotika ikke kun fokuserer på at reducere brugen af illegale stoffer, men også på at målrette indsatsen mod narkotikarelaterede adfærdsmønstre, som har negative konsekvenser for samfundet som helhed.

"De adfærdsmønstre, situationer og aktiviteter, der er forbundet med narkotikarelateret forstyrrelse af den offentlige orden, har længe eksisteret i hovedparten af EU-medlemsstaterne, kandidatlandene og Norge, og der er ikke tale om nye fænomener", udtaler EONN. "Det nye er den stigende tendens, som gør sig gældende blandt beslutningstagere i nogle lande, hvor disse fænomener samles under et enkelt paraplybegreb, som skal håndteres som led i nationale narkotikastrategier".

Pressemeddelelser i pdf-format

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemeddelelser som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

ÅRSBERETNING 2005: FOKUS PÅ KRIMINALITET OG FÆNGSLER

De fleste EU-lande rapporterer om stigninger i antallet af overtrædelser af narkotikalovgivningen

(24.11.2005 LISSABON)

Antallet af overtrædelser af narkotikalovgivningen (‘narkotikalovovertrædelser’) er angiveligt steget i hovedparten af de 25 EU-medlemsstater og Norge siden slutningen af 1990’erne, siger EU’s narkotika-agentur (EONN) i dag i sin Årsberetning om narkotikasituationen i Europa for 2005, som fremlægges i Bruxelles (1).

Denne voksende tendens i 20 lande i perioden 1998–2003 er særlig markant, udtaler agenturet, i Estland og Polen, hvor de indberettede narkotikalovovertrædelser henholdsvist tidobledes og tredobledes (2). Men i visse lande viste de indberettede tal et fald i sådanne overtrædelser i 2003: Belgien, Spanien, Italien, Malta, Østrig og Slovenien.

Pressemeddelelser i pdf-format

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemeddelelser som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante link

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003