Nationale Reitox-rapporter

Hvert år får EMCDDA af de nationale Reitox-knudepunkter tilsendt en rapport om den nationale narkotikasituation i de respektive lande. Disse rapporter er en uvurderlig kilde for EMCDDA til blandt andet udarbejdelsen af årsberetningen.