Tabeller


Tabel 1: Nye nationale narkotikastrategier

Tabel 2: Skolebaseret forebyggelse i Europa

Tabel 3: Stoffer anvendt i forbindelse med medicinsk støttet behandling i Europa (herunder også undersøgelser)

Tabel 4: Skøn over antal klienter i substitutionsbehandling i Europa i 2003