Bokse


Boks 1: Etablering af et bæredygtigt sundhedsovervågningssystem

Boks 2: Narkotikarelateret forstyrrelse af den offentlige orden: tendenser med hensyn til politikker og foranstaltninger, i EONN – årsberetning 2005: udvalgte temaer

Boks 3: Den europæiske skoleundersøgelse om alkohol og andre rusgifte (ESPAD): en stadig vigtigere kilde til forståelse af tendenserne i stof- og alkoholbrug blandt unge

Boks 4: Skøn over stofbrugen i befolkningen

Boks 5: Indikator for behandlingsefterspørgsel

Boks 6: Fortolkning af beslaglæggelser og markedsinformation

Boks 7: Hiv og aids i Østeuropa

Boks 8: Højaktiv antiretroviral behandling i WHO's europæiske region

Boks 9: Mere tilgængelige tjenester

Boks 10: Buprenorphin: praksis med hensyn til behandling, misbrug og medicinering, i EONN – årsberetning 2005: udvalgte temaer

Boks 11: Stofbrug og kriminalitet: nogle data

Boks 12: Alternativer til fængsling: målretning af indsatsen over for lovovertrædere blandt problematiske stofbrugere i EU, i EONN – årsberetning 2005: udvalgte temaer