Dataelementer efter kategori

Figurer  |  Bokse  |  Tabeller

Figurer


Figur 1: Langtidsprævalens, brug inden for de seneste 12 måneder og den seneste måned af cannabis blandt 15–16-årige skoleelever i 2003

Figur 2: Udviklingen med hensyn til skolernes politikker

Figur 3: Aktuel brug (seneste måned) af cannabis blandt unge voksne (15–24 år), målt ved nationale undersøgelser

Figur 4: Tendenser i nylig brug (seneste 12 måneder) af cannabis blandt unge voksne (15–34 år), målt ved nationale undersøgelser (1)

Figur 5: Langtidsprævalens for cannabisbrug blandt 15–16-årige skoleelever ifølge ESPAD-undersøgelserne i 1995, 1999 og 2003

Figur 6: Nylig brug (seneste 12 måneder) af amfetaminer blandt unge voksne i udvalgte aldersgrupper, 15–34 år og 15–24 år, målt ved befolkningsundersøgelser

Figur 7: Langtidsprævalens og nyligt brug (seneste 12 måneder) af ecstasy blandt unge voksne i udvalgte aldersgrupper, 15–34 år og 15–24 år, målt ved befolkningsundersøgelser

Figur 8: Tendenser i nylig brug (seneste 12 måneder) af amfetaminer blandt unge voksne (15–34 år), målt ved befolkningsundersøgelser (1)

Figur 9: Tendenser i nylig brug (seneste 12 måneder) af ecstasy blandt unge voksne (15–34 år), målt ved befolkningsundersøgelser (1)

Figur 10: Nylig brug (seneste 12 måneder) af kokain blandt alle unge voksne og blandt unge mænd, målt ved nationale undersøgelser

Figur 11: Tendenser i nylig brug (seneste 12 måneder) af kokain blandt unge voksne (15–34 år), målt ved befolkningsundersøgelser (1)

Figur 12: Skøn over udbredelsen af problematisk stofbrug, 1999–2003 (antal tilfælde pr. 1 000 indbyggere i alderen 15–64 år)

Figur 13: Nationale og lokale skøn over udbredelsen af problematisk stofbrug, 1999–2003 (antal tilfælde pr. 1 000 indbyggere i alderen 15–64 år)

Figur 14: Intravenøse opiatbrugere blandt nye klienter, der behandles ambulant, som andel af det samlede antal nye opiatklienter pr. land, 2003

Figur 15: Aids-tilfælde fordelt på smitteoverførselsgruppe og diagnoseår (1987–2003), korrigeret for indberetningsforsinkelser, EU

Figur 16: Nationale og lokale skøn over udbredelsen af hepatitis C-infektion blandt intravenøse stofbrugere, 2002–2003

Figur 17: Anmeldte tilfælde af hepatitis C, procentdel af tilfælde indberettet som intravenøse stofbrugere, 1992–2003

Figur 18: Indførelse af nåle- og sprøjteprogrammer i 24 EU-lande, Norge og Bulgarien

Figur 19: Tendenser i gennemsnitsalderen for akutte narkotikarelaterede dødsfald i nogle af EU-15-medlemsstaterne, 1990–2001/2003

Figur 20: Generel tendens for akutte narkotikarelaterede dødsfald i EU-15-medlemsstaterne og udvikling i andelen af personer under 25 år blandt narkotikarelaterede dødsfald, 1990–2003

Figur 21: Generel tendens for akutte narkotikarelaterede dødsfald i nye medlemsstater og kandidatlande og udvikling i andelen af personer under 25 år, 1996–2003

Figur 22: Nydiagnosticerede tilfælde af hiv-infektion blandt intravenøse stofbrugere i udvalgte EU-lande, Rusland og Ukraine, efter indberetningsår

Figur 23: Nylig brug (sidste års prævalens) af cannabis blandt unge voksne (15–34 år) i EU og USA

Figur 24: Nylig brug (sidste års prævalens) af ecstasy blandt unge voksne (15–34 år) i EU og USA

Figur 25: Nylig brug (sidste års prævalens) af kokain blandt unge voksne (15–34 år) i EU og USA