Databibliotek

Formålet med dette databibliotek er at gøre det lettere for Dem at konsultere de data, tal og kilder, der er blevet anvendt ved udarbejdelsen af årsberetningen for 2005.