Behovet for indiceret forebyggelse

Indiceret forebyggelse fokuserer på enkeltpersoner, hvor der foreligger risikofaktorer for narkotikaproblemer, f.eks. opmærksomhedsforstyrrelser/ hyperaktivitetsforstyrrelser (ADHD). Det er imidlertid kun Tyskland og Sverige, der har angivet at have gennemført foranstaltninger inden for narkotikaforebyggelse blandt unge med ADHD. I Tyskland viser aktuelle skøn over udbredelsen af ADHD, at det drejer sig om 2 %–6 % af børn og unge mellem 6 og 18 år. ADHD er dermed et af de mest almindelige kroniske sygdomsbilleder hos børn og unge. I Sverige omfatter forebyggelsesstrategien for disse børn kognitiv og social træning, og metoderne formidles gennem uddannelse af fagfolk inden for forebyggelse. Da den primære sundhedspleje når ud til næsten alle førskolebørn, og de fleste går i underskole, kunne hovedparten af de truede børn identificeres gennem systematisk screening og efterfølgende individualiserede tiltag.

Den italienske handlingsplan er stærkt fokuseret på psykopatologiske tilstande og alvorlige adfærdsproblemer hos børn og unge, som kan medføre stofbrug og -misbrug, hvis der ikke tages fat på dem på et tidligt tidspunkt. De problemer, der er identificeret, er bl.a. adfærdsproblemer, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelser, angst ledsaget af affektive forstyrrelser, bulimi og psykogen obesitet, personlighedsforstyrrelser, interpersonelle kommunikationsproblemer, posttraumatiske stressforstyrrelser og panikanfald. Indsatsen omfatter både universale og selektive forebyggelsestiltag.