Årsberetning 2005: narkotikasituationen i Europa


Trykt version

Beretningen findes som PDF-filer på de forskellige sprog i downloadsektionen.


Velkommen til EU’s narkotikaagenturs årsberetning for 2005

De vigtigste resultater er sammenfattet i seks pressemeddelelser.

Overskrifter og nøgledata for 2005 er medtaget i en PowerPoint-præsentation.

Hvor begynder man?


Årsberetningen er baseret på oplysninger, som EONN har modtaget fra EU-medlemsstaterne, kandidatlandene og Norge (der har deltaget i EONN's arbejde siden 2001) i form af nationale rapporter. De her anvendte statistiske data vedrører 2003 (eller det seneste år, for hvilket der foreligger data).

Offentliggørelse: Torsdag den 24. november 2005, kl. 10.00 (CET).