Styk s tiskem

KOKAIN, AMFETAMINY, EXTÁZE A KONOPÍ: NEJNOVĚJŠÍ TRENDY

Pro mnoho mladých Evropanů se preferovanou stimulační drogou stává kokain

(24.11.2005 LISABON)

Důležitou součástí drogové situace v Evropě se stal kokain, uvedla dnes agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své Výroční zprávě za rok 2005 o stavu drogové problematiky v Evropě, představené v Bruselu. Ukazatele týkající se obchodování s kokainem a jeho spotřeby jasně svědčí o nárůstu dovozu a užívání této drogy. K dispozici je také stále více důkazů o existenci zdravotních problémů spojených s kokainem.

EMCDDA odhaduje, že zkušenost s kokainem má okolo devíti milionů Evropanů (3 % dospělého obyvatelstva). Během posledního roku tuto drogu pravděpodobně užilo 3–3,5 milionu (1 % dospělého obyvatelstva) a zhruba 1,5 milionu osob (0,5 % dospělého obyvatelstva) je řazeno mezi aktuální uživatele, kteří kokain užili během posledního měsíce. Užívání je soustředěno hlavně ve skupině mladých dospělých (ve věku 15–34 let), zejména mladých mužů, a ve skupině osob žijících v městských oblastech.

Užívání kokainu se mezi jednotlivými zeměmi výrazně liší, přičemž většina národních průzkumů odhaduje podíl mladých Evropanů, kteří tuto drogu někdy vyzkoušeli, v rozmezí od 1 % do 11,6 % a počet těch, kteří ji užili během posledních dvanácti měsíců, v rozmezí od 0,2 % do 4,6 %.

Tisková zpráva ve formátu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tisková zpráva jako dokument v editoru Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Další relevantní odkazy

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

INFEKČNÍ NEMOCI, PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ DROG A ÚMRTÍ SOUVISEJÍCÍ S DROGAMI

Heterosexuální přenos předstihuje injekční užívání drog, co se týče cesty přenosu u nových případů AIDS

(24.11.2005 LISABON)

Heterosexuální kontakty nyní předstihly injekční užívání drog a staly se nejběžnějším způsobem nákazy u nových případů AIDS, varuje dnes agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své Výroční zprávě za rok 2005 o stavu drogové problematiky v Evropě, zveřejněné v Bruselu. Zatímco do roku 2001 bylo možné většinu nových případů AIDS v EU přičíst injekčnímu užívání drog, poslední údaje ukazují, že největší počet případů nyní připadá na heterosexuální přenos (1).

Důležitým faktorem přispívajícím k této situaci je podle EMCDDA (2) lepší přístup HIV pozitivních injekčních uživatelů drog k vysoce účinné antiretrovirové léčbě („highly effective antiretroviral therapy“, HAART)*. Více než 75 % osob, které tuto léčbu potřebují, k ní má nyní ve většině zemí západní Evropy přístup, ačkoli v pobaltských státech je její dostupnost stále špatná. Například v Lotyšsku počet případů AIDS mezi injekčními uživateli drog infikovanými virem HIV v posledních letech značně vzrostl, což naznačuje nutnost zlepšení přístupu k vysoce účinné antiretrovirové léčbě (3).

Tisková zpráva ve formátu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tisková zpráva jako dokument v editoru Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Další relevantní odkazy

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

VÍCE NEŽ PŮL MILIONU EVROPANŮ JE V SOUČASNOSTI POSKYTOVÁNA SUBSTITUČNÍ LÉČBA

Léčba závislosti na opiátech se značně rozšířila, její dostupnost však stále není všude stejná

(24.11.2005 LISABON)

Podle Výroční zprávy za rok 2005 o stavu drogové problematiky v Evropě, vydané dnes v Bruselu agenturou EU pro drogy (EMCDDA), překročil v Evropě celkový počet klientů, kterým je poskytována substituční léčba, již půlmilionovou hranici.

Agentura uvádí, že využívání substituční léčby v posledním desetiletí sedminásobně vzrostlo – v současnosti se jí podrobuje přinejmenším 530 000 klientů ve 28 zemích (v 25 členských státech EU, v Norsku, Bulharsku a Rumunsku), a to ve specializovaných léčebných centrech nebo prostřednictvím praktických lékařů. Odhaduje se, že tato léčba je nyní v Evropě poskytována čtvrtině až polovině osob závislých na opiátech.

Tisková zpráva ve formátu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tisková zpráva jako dokument v editoru Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Další relevantní odkazy

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

Nový vývoj v protidrogové politice a legislativě

Vzrůstající obavy z dopadu užívání drog na naše komunity 

(24.11.2005 LISABON)

V mnoha evropských zemích vzrůstají obavy ze širšího dopadu užívání drog na společenství, v nichž žijeme, uvádí dnes agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své Výroční zprávě za rok 2005 o stavu drogové problematiky v Evropě.

Ve zvláštním přehledu o rušení veřejného pořádku souvisejícím s drogami poukazuje EMCDDA na nový trend, podle něhož se protidrogová politika nemá omezit pouze na snižování spotřeby zakázaných omamných a psychotropních látek, nýbrž se též zaměřit na typy chování vázané na drogovou problematiku, které mají negativní vliv na společenství jako celek.

„Chování, situace a činnosti spojené s rušením veřejného pořádku souvisejícím s drogami se vyskytují dlouho ve většině členských států EU, kandidátských zemí a Norsku a nejsou novými jevy“, uvádí agentura. „Nová je sílící tendence politických činitelů v některých zemích zastřešit je jedinou koncepcí, podle níž by se mělo ke všem přistupovat v rámci národních protidrogových strategií.“

Tisková zpráva ve formátu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tisková zpráva jako dokument v editoru Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005: STŘEDEM ZÁJMU TRESTNÉ ČINY A VĚZEŇSTVÍ

Většina zemí EU hlásí nárůst trestné činnosti související s drogami

(24.11.2005 LISABON)

Agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své dnešní Výroční zprávě za rok 2005 o stavu drogové problematiky v Evropě zveřejněné v Bruselu uvádí, že od konce 90. let byl ve většině z 25 členských států EU a v Norsku zaznamenán nárůst objemu trestné činnosti související s drogami („drogových trestných činů”)(1).

Agentura uvádí, že tento vzrůstající trend patrný ve 20 zemích v období let 1998-2003 je zvláště výrazný v Estonsku, kde se počet hlášených drogových trestných činů zvýšil desetkrát, a v Polsku, kde se jejich počet ztrojnásobil (2). V některých zemích však počet těchto trestných činů v roce 2003 klesl, konkrétně v Belgii, Španělsku, Itálii, na Maltě, v Rakousku a Slovinsku.

Tisková zpráva ve formátu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tisková zpráva jako dokument v editoru Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Další relevantní odkazy

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003