Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox

Národní kontaktní místa sítě Reitox každoročně poskytují EMCDDA zprávu o národní situaci v oblasti drog v příslušných zemích. Tyto zprávy představují pro EMCDDA neocenitelný zdroj informací, mimo jiné pro sestavení výroční zprávy.