Tabulky


Tabulka 1: Nové národní protidrogové strategie

Tabulka 2: Školní prevence v Evropě

Tabulka 3: Látky používané při léčbě s farmakologickou podporou v Evropě (včetně studií)

Tabulka 4: Odhady počtu klientů substituční léčby v Evropské unii v roce 2003