Rámečky


Rámeček 1: Vytvoření udržitelného systému sledování zdraví

Rámeček 2: Rušení veřejného pořádku související s drogami: trendy v protidrogové politice a opatřeních, výroční zpráva EMCDDA za rok 2005: vybraná témata

Rámeček 3: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): zdroj, který umožňuje stále širší pochopení trendů užívání alkoholu a drog mladými lidmi

Rámeček 4: Odhad užívání drog v populaci

Rámeček 5: Ukazatel žádostí o léčbu

Rámeček 6: Interpretace údajů o záchytech drog a o trhu

Rámeček 7: HIV a AIDS ve východní Evropě

Rámeček 8: Vysoce účinná antiretrovirová léčba v evropském regionu Světové zdravotnické organizace

Rámeček 9: Lepší zpřístupnění služeb

Rámeček 10: Buprenorfin: léčba, zneužívání a postupy při výdeji na předpis, výroční zpráva EMCDDA za rok 2005: vybraná témata

Rámeček 11: Užívání drog a drogová kriminalita: některé údaje

Rámeček 12: Alternativní tresty: zaměření na problémové drogově závislé pachatele v EU, výroční zpráva EMCDDA za rok 2005: vybraná témata