Datové prvky podle kategorií

Obrázky  |  Rámečky  |  Tabulky

Obrázky


Obrázek 1: Celoživotní prevalence užívání konopí, prevalence užívání konopí za minulý rok a minulý měsíc u studentů ve věku 15–16 let v roce 2003

Obrázek 2: Vývoj školní politiky

Obrázek 3: Užívání konopí v současné době (posledním měsíci) mladými dospělými (ve věku 15–24 let), měřeno v národních průzkumech

Obrázek 4: Trendy užívání konopí v poslední době (minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let), měřeno v národních průzkumech (1)

Obrázek 5: Celoživotní prevalence užívání konopí mezi studenty ve věku 15–16 let podle průzkumů ESPAD konaných v letech 1995, 1999 a 2003

Obrázek 6: Užívání amfetaminů v poslední době (minulém roce) mladými dospělými ve zvoleném věkovém rozpětí 15–34 a 15–24 let, měřeno v národních průzkumech

Obrázek 7: Celoživotní prevalence extáze v poslední době (minulém roce) mladými dospělými ve zvoleném věkovém rozpětí 15–34 a 15–24 let, měřeno v národních průzkumech

Obrázek 8: Trendy užívání amfetaminů v poslední době (minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let), měřeno v národních průzkumech (1)

Obrázek 9: Trendy užívání extáze v poslední době (minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let), měřeno v národních průzkumech (1)

Obrázek 10: Užívání kokainu v poslední době (minulém roce) všemi mladými dospělými a mladými muži, měřeno v národních průzkumech

Obrázek 11: Trendy užívání kokainu v poslední době (minulém roce) mladými dospělými (ve věku 15–34 let), měřeno v národních průzkumech (1)

Obrázek 12: Odhady prevalence problémového užívání drog v letech 1999–2003 (četnost na 1 000 osob ve věku 15–64 let)

Obrázek 13: Národní a místní odhady prevalence problémového užívání drog v letech 1999–2003 (četnost na 1 000 osob ve věku 15–64 let)

Obrázek 14: Podíl nových klientů ambulantní léčby, kteří si nitrožilně aplikují opiáty, z celkového počtu nových klientů užívajících opiáty v jednotlivých zemích v roce 2003

Obrázek 15: Případy AIDS v EU podle skupiny přenosu a roku stanovení diagnózy (1987–2003) upravené dle zpoždění hlášení

Obrázek 16: Národní a místní odhady prevalence HCV mezi injekčními uživateli drog v letech 2002–2003

Obrázek 17: Hlášené případy hepatitidy C, procento případů hlášených jako injekční uživatelé drog, 1992–2003

Obrázek 18: Zavedení programů výměny jehel a stříkaček ve 24 členských státech EU, Norsku a Bulharsku

Obrázek 19: Trendy průměrného věku obětí náhlých úmrtí souvisejících s drogami v některých z 15 původních členských států EU v letech 1990–2001/2003

Obrázek 20: Celkový trend náhlých úmrtí souvisejících s drogami v 15 původních členských státech EU a trend podílu obětí úmrtí souvisejících s drogami u osob mladších 25 let, 1990–2003

Obrázek 21: Celkový trend náhlých úmrtí souvisejících s drogami v nových členských státech a kandidátských zemích a trend podílu obětí mladších 25 let, 1996–2003

Obrázek 22: Případy infekce HIV nově diagnostikované u injekčních uživatelů drog ve vybraných zemích EU, v Rusku a na Ukrajině podle roku hlášení

Obrázek 23: Užívání konopí mladými dospělými (15–34 let) v poslední době (minulý rok) v EU a v USA

Obrázek 24: Užívání extáze mladými dospělými (15–34 let) v poslední době (minulý rok) v EU a v USA

Obrázek 25: Užívání kokainu mladými dospělými (15–34 let) v poslední době (minulý rok) v EU a v USA