Datová knihovna

Tato datová knihovna byla vytvořena s cílem usnadnit vám vyhledávání dat, grafů a pramenů použitých při zpracování výroční zprávy za rok 2005.