Uživatelé drog a věznice

Uživatelé drog ve věznicích

Běžné údaje jednotlivých států o typech a vzorcích užívání drog mezi vězni jsou k dispozici jen zřídka a bývají neúplné. Mnoho údajů dostupných v EU pochází ze studií zpracovávaných ad hoc využívajících vzorky různé velikosti. Výsledky takových studií (a příslušné trendy) lze jen obtížně extrapolovat.

Ve srovnání s běžnou populací je počet uživatelů drog mezi vězeňskou populací podstatně vyšší. Ve většině studií prováděných v EU se uvádí, že celoživotní prevalence užívání drog mezi vězni je vyšší než 50 %, značně se však liší mezi jednotlivými vězeňskými populacemi, vazebními věznicemi a jednotlivými zeměmi a pohybuje se v rozmezí od 22 % do 86 % (184). Prevalence pravidelného užívání drog nebo drogové závislosti před uvězněním se v EU pohybuje v rozpětí od 8 % do 73 % (185).

Většina uživatelů drog po nástupu do vězení užívání drog omezí nebo s ním přestane. Mnoho vězňů však pokračuje v užívání drog i po uvěznění a někteří z nich drogy ve vězení začnou užívat (nebo si je aplikovat nitrožilně). Dostupné studie ukazují, že 8–60 % vězňů uvádí, že během pobytu ve vězení užívali drogy, a 10–42 % uvádí pravidelné užívání drog (186).

Uváděná celoživotní prevalence nitrožilního užívání drog mezi vězni se obecně pohybuje v rozsahu 15–50 %. Některé studie však uvádějí i minimální (1 %) nebo naopak maximální hodnoty (69 %). Tam, kde jsou k dispozici srovnatelné údaje (Rakousko 1999, Anglie a Wales 1997–1998), data dokládají, že u mladých pachatelů trestných činů je nižší pravděpodobnost nitrožilní aplikace drog než u dospělých, a že mezi vězeňskou populací je pravděpodobnost nitrožilní aplikace u žen vyšší než u mužů (187). Na základě několika studií provedených v EU Bird a Rotily (2002) bylo zjištěno, že asi třetina dospělých vězněných mužů si aplikuje drogy nitrožilně. Podle údajů kontaktních míst sítě Reitox činil podíl vězňů, kteří si během pobytu ve vězení aplikovali drogy nitrožilně, 0,2–34 % (188). V této souvislosti se naskýtá otázka přístupu ke sterilním potřebám pro nitrožilní aplikaci drog, hygienických postupů pro jejich sdílení vězeňskou populací a možnosti šíření infekčních nemocí.


(184) Viz tabulka DUP-1 ve Statistickém věstníku 2005.

(185) Viz tabulka DUP-5 (příloha) ve Statistickém věstníku 2005.

(186) Viz tabulka DUP-3 ve Statistickém věstníku 2005.

(187) Viz tabulka DUP-2 ve Statistickém věstníku 2005.

(188) Viz tabulka DUP-4 ve Statistickém věstníku 2005.