Nutnost indikované prevence

Indikovaná prevence se zaměřuje na jednotlivce, u nichž bylo zjištěno, že jsou ohroženi rizikovými faktory, jež mohou vést k drogovým problémům, například hyperaktivitou spojenou s poruchou pozornosti (ADHD). Opatření protidrogové prevence zaměřené na mladé lidi s hyperaktivitou spojenou s poruchou pozornosti jsou však hlášena pouze z Německa a Švédska. V Německu současné odhady prevalence hyperaktivity spojené s poruchou pozornosti naznačují, že 2–6 % lidí ve věku 6 až 18 let je hyperaktivitou spojenou s poruchou pozornosti postiženo, což tuto poruchu činí jedním z nejběžnějších klinických stavů u dětí a mladých lidí. Ve Švédsku je součástí preventivní strategie pro tyto děti kognitivní a společenský výcvik a příslušná metodika je šířena prostřednictvím přípravy odborníků na prevenci. Vzhledem k tomu, že téměř všechny děti předškolního věku mají přístup k primární zdravotní péči a většina z nich nastoupí na základní školu, by bylo možné většinu ohrožených dětí identifikovat prostřednictvím systematického screeningu a následných individualizovaných intervencí.

Italský akční plán klade velký důraz na psychopatologické stavy a závažné problémy chování dětí a mládeže, které, pokud jim není věnována pozornost v ranné fázi, jsou prediktivním faktorem užívání a zneužívání drog. Mezi zjištěné problémy patří problémy s chováním, lehká mozková dysfunkce, úzkost doprovázená poruchami nálad, bulimie a psychogenní obezita, narušená osobnost, problémy s mezilidskou komunikací, posttraumatické stresové poruchy a záchvaty paniky. Má se za to, že odpovědí na danou situaci jsou přístupy všeobecné i selektivní prevence.