Psilocin a psilocybin – magické houby

Psilocin a psilocybin, psychoaktivní složky tak zvaných „magických hub“, jsou součástí seznamu Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971, a jsou tedy ve všech členských státech monitorovány. Právní status magických hub a rozsah vymáhání právních omezení jejich pěstování a konzumace se však v jednotlivých členských státech liší, tj. houby mohou být kontrolovány, nekontrolovány nebo kontrolovány v případě, že jsou „zpracovány“. Jedná se tedy o status, který není z právního hlediska zcela jasný.

Průzkum ESPAD zmiňuje užívání „magických hub“ poprvé v roce 2003. Odhady prevalence užívání „magických hub“ studenty ve věku 15–16 let jsou ve většině zemí, jež se průzkumu zúčastnily, vyšší nebo stejně vysoké jako odhady prevalence užívání LSD nebo jiných halucinogenních drog (31). Kromě toho ve srovnání s celoživotní zkušeností užívání extáze byla celoživotní prevalence užívání magických hub vyšší v Belgii, Německu a Francii a stejná v České republice, Dánsku, Itálii, Nizozemsku a Polsku. Celoživotní prevalence užívání magických hub byla nulová na Kypru, ve Finsku a Rumunsku, vzrostla na 4 % v Německu, Irsku a ve Spojeném království a na 5 % v Belgii, Francii a Nizozemsku. Prevalence je nejvyšší v České republice (8 %). Údaje o trendu v užívání magických hub nejsou k dispozici.


(31) Viz obrázek EYE-2 (část v) ve Statistickém věstníku 2005.