Výroční zpráva za rok 2005: stav drogové problematiky v Evropě


Tištěná verze

Soubory ve formátu PDF, obsahující tištěnou verzi zprávy v jednotlivých jazycích, jsou k dispozici v sekci „soubory ke stažení“ (downloads).


Vítejte u výroční zprávy agentury EU pro drogy za rok 2005.

Shrnutí hlavních zjištění nabízí šest tiskových zpráv.

Hlavní zprávy a klíčové údaje za rok 2005 jsou zahrnuty do prezentace v programu PowerPoint.

Kde začít:


Tato výroční zpráva vychází z informací, které EMCDDA poskytly členské státy EU, kandidátské země a Norsko (jež se na činnosti EMCDDA podílí od roku 2001) v podobě národních zpráv. Zde uváděné statistické údaje se vztahují k roku 2003 (nebo k poslednímu roku, za který byly k dispozici).

Datum zveřejnění: čtvrtek 24. listopadu 2005, 10.00 hod (SEČ).