Прес бюлетин

КОКАИН, АМФЕТАМИНИ, ЕКСТАЗИ И КАНАБИС: НАЙ-НОВИ ТЕНДЕНЦИИ

Кокаинът е предпочитаният наркотик-стимулант за много младежи в Европа

(24.11.2005 год. ЛИСАБОН)

Кокаинът се наложи като основен елемент в областта на наркотиците в Европа, съобщава днес Агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) в своя Годишен доклад 2005 за състоянието на проблема с наркотиците в Европа, представен в Брюксел. Индикаторите за незаконния трафик и консумацията на кокаин единодушно показват увеличаване на вноса и употребата на този наркотик, а същевременно се увеличават сведенията за наличие на здравни проблеми, свързани с консумацията на кокаин.

Според оценката на EMCDDA около 9 милиона европейци (3% от възрастното население) вече са употребявали кокаин. От 3 до 3.5 милиона души (1% от възрастното население) вероятно са опитвали наркотика през последната година, докато около 1.5 милиона (0.5% от възрастното население) са считани за текущи консуматори, употребявали го през последния месец. Употребата е съсредоточена главно сред населението в младежка зряла възраст (15–34 години), особено сред младите мъже и живеещите в градските области.

Употребата на кокаин варира значително между отделните страни, като повечето от националните проучвания оценяват, че от 1% до 11.6% от младите европейци вече са опитвали този наркотик и че 0.2% до 4.6% са го употребявали през последните 12 месеца.

Прес бюлетин във формат PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Прес бюлетин във формат Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Връзки с други сайтове

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ И СМЪРТНОСТ ПРИЧИНЕНА ОТ НАРКОТИЦИ

Хетеросексуалното предаване изпреварва инжекционната употреба на наркотици при новите случаи на заразяване със СПИН

(24.11.2005 ЛИСАБОН)

Хетеросуксуалните контакти в последно време изпреварват инжекционната употреба на наркотици като най-чест начин на заразяване със СПИН, предупреждава Центърът на ЕС по наркотиците (EMCDDA) в най-новото си издание на Годишен доклад 2005 за състоянието на проблема с наркотиците в Европа (2005 Annual report on the state of the drugs problem in Europe), представено днес в Брюксел. Ако до 2001 год. преобладаващата част от новите случаи на СПИН в ЕС можеше да се обясни с инжекционната употреба на наркотици, последните статистики разкриват, че хетеросексуалното предаване понастоящем засяга повечето случаи на заразяване (1).

Както потвърждава EMCDDA (2), важен допринасящ фактор за това е улесняването на достъпа на ХИВ-положителни инжектиращи наркомани (IDUs) до силно активната антиретровирална терапия (HAART)*. Повече от 75% от пациентите нуждаещи се от HAART днес имат достъп до тази терапия в повечето от страните от Западна Европа. В Балтийските републики, обаче, достъпът остава ограничен. В Латвия, например, сред вече заразените с ХИВ инжектиращи наркомани, случаите на СПИН значително са се увеличили в последните години, факт, който говори за необходимостта от улесняване на достъпа до HAART (3).

Прес бюлетин във формат PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Прес бюлетин във формат Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Връзки с други сайтове

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

НАД ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРОПЕЙЦИ СЕГА СА НА СУБСТИТУИРАщО ЛЕЧЕНИЕ

Значително увеличаване на услугите в областта на зависимостта от опиати, но предлагането им все още не е еднакво навсякъде

(24.11.2005, ЛИСАБОН)

Общият брой на пациентите на субституиращо лечение в Европа вече премина половин милионната граница, твърди Центърът на ЕС по наркотиците (EMCDDA) днес в своя Годишен доклад 2005 за състоянието на проблема с наркотиците в Европа, представен в Брюксел.

По информация на Центъра, след седемкратно увеличение през последното десетилетие, сега най-малко 530 000 пациенти от 28 страни (ЕС-25, Норвегия, България и Румъния) са на субституиращо лечение, провеждано както в специализирани лечебни центрове, така и от общопрактикуващите лекари. Според оценките приблизително между една четвърт и половината от хората с проблеми с опиатите в Европа вероятно сега са на такъв вид лечение.

Прес бюлетин във формат PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Прес бюлетин във формат Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Връзки с други сайтове

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКАТА И ЗАКОНИТЕ СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ

Нарастваща тревога от последиците от употребата на наркотици върху обществения живот

(24.11.2005 ЛИСАБОН)

В много европейски страни нараства тревогата около нарастващото влияние на употребата на наркотици върху живота около нас, се казва в Годишния доклад 2005 за състоянието на проблема с наркотиците в Европа на Центърът на ЕС по наркотиците (EMCDDA).

В специален преглед посветен на противообществените прояви свързани с употребата на наркотици, EMCDDA сочи нова тенденция във фокуса на политиките за контрол на наркотиците, които целят не само намаляване на злоупотребата с наркотици, но и отправят внимание към поведенческите прояви, свързани с употребата на наркотици, които имат негативно отражение върху обществото като цяло.

‘Поведения, ситуации и дейности, свързани с противообществени прояви вследствие на употреба на наркотици отдавна съществуват в повечето от страните-членки на ЕС, страните-кандидатки и Норвегия и не са нов феномен’, казва агенцията. ‘Новото е засилващата се тенденция сред хората натоварени с вземането на политически решения в някои страни да групират тези прояви в обединяващи концепции, като прицел в рамките на националните стратегии за наркотиците‘.

Прес бюлетин във формат PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Прес бюлетин във формат Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2005: ФОКУС ВЪРХУ ПРЕСТЪПНОСТТА И МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Повечето страни от ЕС отчитат увеличаване на закононарушенията, свързани с наркотиците

(24.11.2005 ЛИСАБОН)

Според сведенията нарушенията на законите в областта на наркотиците (“закононарушения, свързани с наркотиците”) са се увеличили в повечето държави-членки на ЕС-25 и Норвегия след края на 90-те години, твърди Центърът на ЕС по наркотиците (EMCDDA) днес в своя Годишен доклад 2005 за състоянието на проблема с наркотиците в Европа, представен в Брюксел (1).

Според Центъра тази възходяща тенденция, наблюдавана в 20 страни в периода 1998–2003 е особено подчертана в Естония и Полша, където отчетените закононарушения, свързани с наркотиците, са се увеличили съответно приблизително десетократно и трикратно (2). Но в някои страни сведенията за този вид закононарушения показват намаляване през 2003 г. – Белгия, Испания, Италия, Малта, Австрия и Словения.

Прес бюлетин във формат PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Прес бюлетин във формат Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Връзки с други сайтове

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003