Национални доклади на информационната мрежа за наркотици и наркомани Reitox

Всяка година националните центрове на мрежата Reitox предоставят на EMCDDA доклад за състоянието с наркотиците в съответните страни. Тези доклади са безценен източник на данни за EMCDDA, които между другото се използуват и за съставянето на Годишния доклад.