Отделни елементи с данни по категория

Цифрови данни  |  Схеми  |  Таблици

Цифрови данни


Фигура 1: Разпространение на употребата на канабис някога през живота, през изминалата година и през последния месец сред учениците на възраст 15 – 16 години през 2003 г.

Фигура 2: Разработване на училищни политики

Фигура 3: Текуща употреба (през последния месец) на канабис сред младите хора (на възраст между 15 и 24 години), определена чрез национални проучвания

Фигура 4: Тенденции в употребата напоследък (през изминалата година) на канабис сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години), определена чрез национални проучвания (1)

Фигура 5: Разпространение на употребата на канабис някога през живота сред ученици на възраст 15-16 години, отчетено при проучванията ESPAD, проведени през 1995, 1999 и 2003 г.

Фигура 6: Употреба напоследък (през изминалата година) на амфетамини сред младите хора от подбрани възрастови групи - 15-34 и 15-24 години, определена чрез проучвания сред населението

Фигура 7: Разпространение на употребата някога през живота и напоследък (през изминалата година) на екстази сред младите хора от подбрани възрастови групи - 15-34 и 15-24 години, определена чрез проучвания сред населението

Фигура 8: Тенденции в употребата напоследък (през изминалата година) на амфетамини сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години), определени чрез национални проучвания (1)

Фигура 9: Тенденции в употребата напоследък (през изминалата година) на екстази сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години), определени чрез национални проучвания (1)

Фигура 10: Употреба напоследък (през изминалата година) на кокаин сред всички млади хора и сред младите мъже, определена чрез национални проучвания

Фигура 11: Тенденции в употребата напоследък (през изминалата година) на кокаин сред младите хора (на възраст между 15 и 34 години), определени чрез национални проучвания (1)

Фигура 12: Приблизителни стойности за проблемната употреба на наркотици за периода 1999 – 2003 г. (брой на 1000 души на възраст 15-64 години)

Фигура 13: Национални и местни приблизителни стойности за разпространението на проблемната употреба на наркотици за периода 1999 – 2003 г. (случаи на 1000 души на възраст 15-64 години)

Фигура 14: Нови амбулаторни пациенти инжектиращи опиати, като процент от общия брой нови пациенти на лечение за опиати, по страни за 2003 г.

Фигура 15: Случаи на СПИН в ЕС по групи на предаване на заболяването и година на диагностициране (1987 – 2003), с корекция за закъснението в отчитането

Фигура 16: Национални и местни приблизителни стойности за разпространението на HCV сред инжекционно употребяващите наркотици в периода 2002 – 2003 г.

Фигура 17: Официално оповестени случаи на хепатит С, процент на случаите, в които е налице инжекционна употреба на наркотици, 1992 – 2003 г.

Фигура 18: Въвеждане на програмите за игли и спринцовки в 24 страни от ЕС, Норвегия и България

Фигура 19: Тенденции при средната възраст на жертвите на тежки смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици в някои от държавите-членки на ЕС-15 в периода 1990 - 2001/2003

Фигура 20: Общи тенденции при тежките смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици в държавите-членки на ЕС-15 и тенденции при относителния дял на жертвите на смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици, на възраст под 25 години, за периода 1990 – 2003 г.

Фигура 21: Общи тенденции при тежките смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици в новите държави-членки и страните-кандидатки и тенденции в относителния дял на жертвите на възраст под 25 години за периода 1996 – 2003.

Фигура 22: Ново диагностицирани HIV инфекции при употребяващите наркотици чрез инжектиране в избрани страни на ЕС, Русия и Украйна, по години на отчитане

Фигура 23: Употреба на канабис напоследък (през последната година) сред младите хора (15-34 години) в ЕС и САЩ

Фигура 24: Употреба на екстази напоследък (през последната година) сред младите хора (15-34 години) в ЕС и САЩ

Фигура 25: Употреба на кокаин напоследък (през последната година) сред младите хора (15-34 години) в ЕС и САЩ