Библиотека с данни

Тази база данни е събрана с цел да улесни консултирането на данните, цифрите и източниците, които са използувани при съставяне на Годишния доклад 2005 год.