Благодарности

ЕЦМНН изказва своята благодарност на следните организации и лица за тяхната подкрепа за съставянето на настоящия доклад: