Необходимост от наложителна превенция

Наложителната превенция се фокусира върху хора, за които е определено, че са налице някои рискови фактори, които могат да доведат до проблеми с наркотиците, например като дефицит на вниманието (свръхразсеяност) и хиперактивно разстройство (ADHD). Въпреки това, мерки за превенция на употребата на наркотици, насочени към младежи с проблеми от вида на ADHD, се съобщават единствено от Германия и Швеция. В Германия. според текущите оценки за разпространението на ADHD, от 2 до 6% от хората на възраст между 6 и 18 години са засегнати от това разстройство, което го прави една от най-често срещаните хронични клинични картини сред децата и младежите. В Швеция превантивната стратегия по отношение на тези деца включва познавателно и социално обучение, а методиките се разпространяват чрез обучение на професионалисти в областта на превенцията. Тъй като почти всички деца в предучилищна възраст са обхванати от основната система на здравеопазване и повечето от тях посещават началното училище, по-голямата част от рисковите групи деца могат да бъдат определени посредством систематични внимателни прегледи и последващи индивидуализирани мерки за намеса.

Планът за действие в Италия поставя силно ударение върху психопатологичните условия и сериозните поведенчески проблеми при децата и възрастните, които предполагат една евентуална бъдеща употреба и злоупотреба с наркотици ако бъдат пренебрегнати на по-ранния етап. Проблемите, които бяха установени, включват поведенчески проблеми, хиперактивност и дефицит на вниманието (свръхразсеяност); безпокойство придружено със смени на настроението; булимия и психогенна пълнота; разстройства на личността; проблеми в междуличностното общуване; разстройства в резултат от пост травматичен стрес; и пристъпи на паника. Като възможна реакция се предвижда прилагането на подходите, използвани както за обща, така и за специфична превенция.