Превенция в училищата


Фигура 2 Разработване на училищни политики

Фигура 2

Забележка:

Немско-говорящата част на Белгия = отчита се спорадично.

Източник: Национални фокусни центрове от мрежата Reitox.

отпечатване


Във всички държави-членки училищата се смятат за най-важната среда за универсална превенция и се наблюдава забележимо нарастване на значението, което се придава на превенцията в училищата в националните стратегии и в структурираното въвеждане на този подход. Това дава своето отражение върху разширяването на училищните политики в областта на наркотиците (Фигура 2) и разработването на конкретни модулни програми за училищата за превенция на употребата на наркотици, както и подобряване на обучението за учители.

Повече са страните в сравнение с преди, които са въвели (в Дания е въведена първата програма за жизнени умения за училища), разширили (Германия) или планират да въведат (Франция и Италия в своите национални стратегии) по-структурирани програми за превенция. Например през 2003 г. програми за превенция се изпълняваха в 60% от полските училища.

Гърция е един особено добър пример за изместването на политиките за превенция от традиционните информационно базирани и индивидуалистични подходи (консултации), в посока към въвеждането на истинска обществена здравна стратегия, която може в максимална степен да увеличи своето покритие чрез подходи, базирани на конкретни програми. В периода между 2000 и 2003 г. броят на програмите за превенция в училищата в Гърция се е увеличил повече от два пъти, а за същия период семейните програми са се увеличили трикратно. Малта и Обединеното кралство също са повишили ролята на програмно базираните подходи в своите политики за превенция: Програмата Blueprint (хелиографско копие) си поставя за цел да определи как международните изследвания в областта на ефективната превенция на наркоманиите могат да бъдат адаптирани към английската училищна система и се базира върху примери, доказващи как съчетаването на училищното образование по въпросите на наркотиците с ролята на родителите, медийните кампании, местните здравни инициативи и общностните партньорства, е по-ефективно от мерките предприемани само в училищата. За пет години за изпълнението на тази програма са заделени шест милиона английски лири (8.5 милиона евро) (32).


(32www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/YoungPeople/Blueprint.