Таблица 3: Вещества, използвани за медицински подпомогнато лечение в Европа (включително в процес на изпробване)

Страна

Метадон

Бупренорфин

Дихидрокодеин

Бавно действащ морфин

Хероин

Налтрексон/налоксон

Клонидин

Белгия

X

X

X

 

 

X

X

Чехия

X

X

 

 

 

 

 

Дания

X

X

 

 

 

 

 

Германия

X

X

X

 

X

X

 

Естония

X

X

 

 

 

 

 

Гърция

X

X

 

 

 

X

 

Испания

X

X

 

 

X

 

 

Франция

X

X

 

X

 

 

 

Ирландия

X

 

 

 

 

 

 

Италия

X

X

 

 

 

X

X

Кипър

 

 

 

 

 

 

 

Латвия

X

 

 

 

 

 

 

Литва

X

X

 

 

 

X

 

Люксембург

X

X

 

X

 

 

 

Унгария

X

 

 

 

 

 

 

Малта

X

 

X

 

 

X

X

Холандия

X

X

 

 

X

X

X

Австрия

X

X

X

X

 

 

 

Полша

X

 

 

 

 

 

 

Португалия

X

X

 

 

 

X

X

Словения

X

 

 

 

 

 

 

Финландия

X

X

 

 

 

 

 

Швеция

X

X

 

 

 

 

 

Обединено кралство

X

X

X

 

X

X

X

България

X

 

 

X

 

 

 

Румъния

X

 

 

 

 

 

 

Норвегия

X

X

 

 

 

 

 

NB: Липсва информация за Словакия и Турция.

Източник: Стандартна таблица за предлагането на лечение, свързано с употребата на наркотици.

Филтър на данни | tab03-bg.xml