Таблица 2: Училищно базирана превенция в Европа

Стандарти за качество/насоки (1)

Лични социални умения

Цели

Въведени

Задължителни

Необходимо условие за получаване на финансиране

Основни

Второстепенни

Белгия флам.

Да

Да

Да

Много често срещано

Жизнени умения

Информация

Белгия – фр.

Да

Да

Да

не се отнася

Защитна среда

Образователни взаимоотношения

Чехия

Планира се

 

Да

Много често срещано

Самоуважение

Защитна среда

Дания

Не

 

 

Не

Информация

 

Германия

Не

 

 

Много често срещано

Жизнени умения

Информация

Естония

Не

 

 

Спорадично

не се отнася

 

Гърция

Да

Да

Да

Много често срещано

Жизнени умения

Образователни взаимоотношения

Испания

Планира се

Да

Да

Много често срещано

Жизнени умения

Самоуважение

Франция

Да

 

 

Рядко

Информация

Жизнени умения

Ирландия

Да

Да

 

Много често срещано

Жизнени умения

Самоуважение

Италия

Да

 

 

Редовно

Информация

Жизнени умения

Кипър

Планира се

Да

Да

Спорадично

Защитна среда

Жизнени умения

Латвия

Планира се

 

 

Спорадично

Информация

Жизнени умения

Литва

Не

 

 

Редовно

Информация

 

Люксембург

Да

 

Да

Редовно

Образователни взаимоотношения

Жизнени умения

Унгария

Планира се

 

 

Редовно

Информация

Жизнени умения

Малта

Не

 

 

Много често срещано

Информация

Жизнени умения

Холандия

Да

 

 

Не

Информация

 

Австрия

Да

 

Не

Спорадично

Жизнени умения

Защитна среда

Полша

Не

 

 

Редовно

Жизнени умения

Информация

Португалия

Да

Да

Да

Спорадично

Информация

Жизнени умения

Словения

Планира се

 

 

Спорадично

Информация

Жизнени умения

Словакия

Не

 

 

Рядко

 

 

Финландия

не се отнася

 

 

не се отнася

Предоставяне на социални услуги

Информация

Швеция

Не

 

 

Редовно

Защитна среда

Социално включване

Обединено кралство

Да

 

 

Много често срещано

Информация

Жизнени умения

Норвегия

Не

 

 

Редовно

Информация

Самоуважение

България

не се отнася

 

 

Спорадично

Информация

Защитна среда

Румъния

не се отнася

 

 

Спорадично

 

 

не се отнася = липсва информация

(1) Не трябва да се забравя, че не съществува единна европейска дефиниция за понятието “стандарти за качество и насоки” и че степента на задълбочаване може да е различна, което оказва влияние върху съпоставимостта.

Филтър на данни | tab02-bg.xml